Dit is de Expeditie.


 

Onze visie

 
De Expeditie biedt onderdak aan socio-culturele non-profitorganisaties met gedeelde waarden op vlak van duurzaamheid, maatschappelijke visie en sociale verantwoordelijkheid.

Deze organisaties engageren zich om in een sfeer van wederzijds respect solidair bij te dragen aan het gemeenschappelijk project: een plaats waar op een kwaliteitsvolle en mensgerichte manier creativiteit kan groeien en diverse doelgroepen zich thuis voelen.

De Expeditie zorgt voor een infrastructurele en logistieke onderbouw die het dagelijks leven van de inwonende gebruikers optimaal faciliteert.
 

Historiek gebouw

 

De Expeditie ontleent zijn naam aan shippingafdeling van het voormalig industrieel complex van ACEC in Gent. De herbestemming ervan sluit aan op de visie om van de site een stedelijk ontwikkelingsgebied te maken. Die visie kreeg zijn beslag in het Ruimtelijk Structuurplan Gent als culturele zone.

De Expeditie is een antwoord op een dubbele problematiek. Met name: de verloedering van de Gentse buurt Sluizeken-Tolhuis-Ham en de leegstand van oude industriële complexen, enerzijds. En anderzijds: het grote tekort aan geschikte ruimtes voor creatie, repetitie en presentatie in het Gentse

Sluizeken-Tolhuis-Ham is een typische Gentse arbeidersbuurt. De sporen van het industriële verleden van de stad zijn er nog duidelijk te zien: beluiken, oude fabrieksterreinen, de tastbare aanwezigheid van de haven,… Door het verpauperde aanzicht van de buurt en de inwijking vanuit andere contreien trokken de laatste jaren veel bewoners weg en kampt de buurt met een negatief imago. De aanwezigheid van een cultureel productie- en presentatieplatform zal de aantrekkelijkheid van de buurt vergroten.

Voor artiesten en culturele organisaties is het momenteel een probleem om in Gent geschikte werkruimtes te vinden. De vraag is veel groter dan het beschikbare aanbod. De Expeditie beantwoordt in die zin aan een grote nood van diverse Gentse culturele actoren.

Dankzij o.a. Stad Gent, de Vlaamse overheid en provincie Oost-Vlaanderen werd het gebouw 'De Expeditie' gerenoveerd.Vragen? Aarzel niet.